Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB)

Sinds begin 2017 is de aangifteplichtige verantwoordelijk om de stavingstukken aan te leveren.
Volgens het recente Energiedecreet dienen architecten en installateurs op eerste verzoek de correcte technische EPB-info aan de aangifteplichtige aan  te leveren.

Onze technische dienst wil de bouwheer en de aannemers daarbij begeleiden en werkte onderstaand bestand uit.

EPB Stavingsdocument