Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB)

Sinds begin 2017 is de aangifteplichtige verantwoordelijk om de stavingsstukken aan te leveren.
Volgens het recente Energiedecreet dienen architecten, aannemers en installateurs op eerste verzoek de correcte technische EPB-info aan de aangifteplichtige aan te leveren.

Onze technische dienst wil de bouwheer en aannemers daarbij begeleiden en werkte onderstaand bestand uit.

EPB stavingsdocument