ATAG's visie op duurzaamheid

Er zijn meerdere wegen die leiden naar CO2 neutraal.

Er wordt veel gesproken over het feit dat ieder huishouden 'van gas los' moet. Een kleine aanvulling is hier op zijn plaats: 'we moeten van het ààrdgas af'. Er zijn verschillende andere vormen van gas, zoals bijvoorbeeld biogas verkregen uit natuurlijk materiaal, die wel een bijdrage leveren aan het hoofddoel CO2 uitstoot naar 0  in 2050.
 

Maximale reductie van de CO₂ uitstoot.

Duurzaamheid heeft in onze ogen niets te maken met techniek, maar hoe de (duurzame) energie is opgewekt. Daarom maken we ook geen vooringenomen keuze i.v.m. de energiedrager en techniek, maar wordt onze keuze gemaakt op basis van een maximale reductie van de CO2 uitstoot.


 

Oplossingen voor duurzaamheid in de gebouwde omgeving

In de infographic ‘Duurzaamheid in de gebouwde omgeving in Nederland’ brengen de experts van Kiwa Technology op heldere wijze in beeld voor welke uitdagingen staan als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot en welke oplossingen daarbij denkbaar zijn. 

Samen voor een mooie toekomst

We sluiten geen enkele samenwerking tussen energievormen uit en weten ook dat gas ‘eindig’ is. Met deze gegevens wordt er nu al als gezamenlijke industrie gewerkt aan diverse mogelijkheden om met elkaar versterkende energievormen tot het centrale doel te komen. Wanneer de doelstelling als leidend wordt beschouwd en niet de energiedrager en gekoppelde techniek is het mogelijk om met elkaar – van bron tot gebruiker – CO₂ neutraal te worden in 2050.

Centraal stellen van het doel

Terug naar het centrale doel: CO₂ uitstoot naar nul. Het is van groot belang dat deze doelstelling centraal blijft staan en niet de middelen hoe te komen tot het doel.

Betaalbare transitie

De enorme taak voor ons allemaal is om de energietransitie betaalbaar te houden. Immers in 2050 zal het overgrote deel van de woningvoorraad in België nog bestaan.

Niet de techniek, maar het doel

De doelstelling moet leidend blijven en niet het denken in technieken. Zo wordt de industrie ook blijvend uitgedaagd om innovaties te blijven ontwikkelen.

Integratie van systemen

De HR-techniek bevindt zich in de volwassenheidsfase, er ontwikkelt zich een groeiende vraag naar innovatieve energieconcepten. Concepten, waarbij diverse energievormen samenwerken.