Installatie warmt traag op of komt niet op temperatuur, hoe verhelp ik dit?

De ruimteregeling werkt met een lerend algoritme om op basis van ruimtetemperatuur, en met invloed van andere variabelen, een aanvoertemperatuur te berekenen voor de opwekker. Met deze variabelen wordt op de meest comfortabele en energie-efficiënte methode de gewenste ruimtetemperatuur bereikt.

Belangrijke logica hierbij zijn drie centrale vragen die gesteld worden aan de gebruiker bij de eerste opstart van de thermostaat:

  • Isolatieniveau
  • Afgiftesysteem
  • Inhoud woning/ruimte
Op deze basis wordt een startpunt bepaald waarop de regeling de snelheid van stijging van de aanvoertemperatuur baseert, in combinatie met de bandbreedte waarbinnen aangevoerde warmte/ kou ook daadwerkelijk afgegeven kan worden.

Als de gewenste comforttemperatuur moeilijk of niet bereikt wordt, is het verstandig wijzigingen aan te brengen in één van deze drie parameters of de minimumtemperatuur af te stemmen op het afgiftesysteem.