Verduurzamen

Verduurzamen, wat betekent dit voor mij en voor mijn huurder?
Aspecten, die bijdragen aan de positieve 'gevolgen'  van verduurzamen voor uw huurder en woningbestand:

Huurder-voordelen

 • Woonplezier → tevredenheid
 • Verlaging van de energierekening en verhogen wooncomfort
Verduurzaam-aspecten
 • Energieakkoord, ambitieniveau EI 1,21-1,40 (label B);
 • Realisatie Energie-Index;
 • Levensloop bestendige woningen;
 • Tevreden huurders;
 • Waarde woningbestand (is gekoppeld aan het WWS: Woning Waarderings Stelsel);
 • Verbetering levensduur woningbestand;
 • Lagere exploitatiekosten dankzij vermindering onderhoudskosten;
 • Lage Total Cost of Ownership;
 • Conceptoplossingen van thermische schil, ventilatie, verwarming en warm watervoorziening;
 • Naast gezondheid en comfort bepaalt de inzet van hernieuwbare bronnen de kwaliteit van de woning
 • Subsidiemogelijkheden: STEP (Stimuleringsregeling Energie Prestatie) voor de huursector bij het realiseren van 3 labelstappen en ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie) voor o.a. zonneboilers;
 • FEH 
 • Koppeling Energie Index aan het WWS (Woning Waardering Stelsel).
Deze onderwerpen staan centraal en spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de afspraken in het Energieakkoord. Graag gaan we hierover met u in gesprek.